Сироватки

Сироватки - це імунобіологічні препарати,виготовлені з сироватки крові людини або тварин, які застосовуються для лікування, профілактики і діагностики інфекційних захворювань. Імунобіологічну основу імунних сироваток складають антитіла, що відносяться до гамма - глобулінів (імуноглобулінів Ig) IgG, IgM, IgA, IgE, IgD.

Існує кілька класифікацій імунних сироваток: за джерелами отримання - імунні сироватки отримують від людини (гомологічні) або від тварин (гетерологічні); за програмними цілями з якими вони застосовуються - лікувальні, профілактичні (або лікувально — профілактичні) і діагностичні; за характером антигенів, проти яких спрямовані антитіла (антимікробні, антитоксичні).